▂▃▅▆▇█ a █ l █ i █▇▆▅▃▂ دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 ساعت 20 و 08 دقیقه و 27 ثانیه نظرات ()
من هم سالها باجلو فروشی و تظاهر به دانایی

بسیار زیسته ام.ریش پروفسوری و سبیل نیچه ای

گذاشته ام وکتاب انسان تک ساحتی هربرت مارکوزرا

بی آنکه خوانده باشم طوری دست گرفنه ام که دیگران

جلد ان را ببینند وبگوید فلانی چقدر میفهمد . اما

بعد ناچار شدم رو در بایستی را با خودم ،نخست با

خودم بعد با دیگران کنار بگذارم وعمیقا بپذیرم که

«تظاهر به دانایی هرگز جایگزین دانایی نمی شود.»


تصاویر با کیفیت شهید آوینی-aviny - avini wallpaper - aviny back ground - aviny high quality images