▂▃▅▆▇█ a █ l █ i █▇▆▅▃▂ شنبه 23 آذر 1392 ساعت 18 و 50 دقیقه و 27 ثانیه نظرات ()


blog

تا به حال به عدد چهل فکر کرده اید؟

1- کمال عقل انسانی در چهل سالگی

2- تاکید بر حفظ چهل سوره

3- آثار فروان بر اخلاص چهل روز

4- دعا به چهل نفر در نماز

5- شرکت در نماز جماخت

6- استجابت دعای چهل نفر خبازه مومن


 

blog

۷-چهل مرتبه تسبیحات اربعه جهت هر حاجت
امام صادق (ع) فرمود: هر که تسبیحات اربعه را بعد از نماز فریضه چهل مرتبه بخواند پیش از آنکه از جای خود حرکت کند هر حاجت که از خدا سوال کند روا گردد.

8-
گفتن چهل مرتبه این دعا جهت بی نیازی
کسی که چهل روز هر روزی چهل مرتبه اسم ((العزیز)) را بعد از طلوع فجر بخواند دولت عظیم یابد محتاج به هیچ کسی ننگردد.

9-نخوردن گوشت در چهل روز
از حضرت صادق (ع) منقول است که گوشت خوردن در بدن گوشت می رویاند و کسی که چهل روز گوشت نخورد کج خلق می شود و هر که کج خلق شود اذان در گوشش بگویید و فرمود: هر که چهل روز بگذرد و گوشت نخورد توکل بر خدا کند و قرض کند و بخورد که قرضش ادا می شود.

10-
چهل روز گناه نکردن
رسول خدا فرموده است:هر بنده ای که چهل صباح با خلوص نیت و عمل بدرگاه خداوند برود چشمه های حکمت از قلب او بزبانش جاری شود .

11-شهادت چهل مومن
چون مومنی بمیرد و چهل مرد مومن بر جنازه او حاضر شوند و بگویند بار خدایا ما جز نیکی از او نمی دانیم و تو به او از ما داناتری خدای تبارک و تعالی می فرماید: من گواهی شما را درباره او پذیرفتم و آنچه شما از او نمی دانید آمرزیدم

12-مورد قبول واقع نشدن نماز چهل روز
امام صادق (ع) فرمود: هر کس شراب بخورد تا چهل روز نمازش قبول نمی شود

13-
مقدم کردن چهل نفر در دعا کردن
هر کس چهل نفر از برادرانش را در دعا بر خود مقدم دارد سپس درباره خود دعا کند دعایش درباره آنان و خودش مستجاب گردد

14-
خواندن خداوند در چهل صبح به دعای عهد
از حضرت صادق روایت شده هر کس خدا را چهل صباح به این دعای عهد بخواند از انصار حضرت قائم خواهد پس اگر پیش از ظهور آن حضرت مرد خداوند او را بعد از ظهور از قبرش بیرون می آورد