▂▃▅▆▇█ a █ l █ i █▇▆▅▃▂ شنبه 21 دی 1392 ساعت 14 و 31 دقیقه و 46 ثانیه نظرات ()
۱- برای این که زشتی عمل  غیبت  کاملا آشکار شود. قران آن را در ضمن یک مثال روشن چنین بیان کرده است. آبروی برادر مسلمان همچون گوشت تن
اوست و ریختن این آبرو به وسیله ی غیبت همچون خوردن گوشت تن اوست و تعبیر به مرده به خاطر آن است که غیبت در غیاب افراد صورت می گیرد. همچون مردگان قادر به دفاع از خود نیستند.

۲- همان گو که از خوردن گوشت مرده برادرتان دوری می کنید از غیبت زنده او نیز دوری نماید.

۳- چرا فرمود گوشت برادرش؟ برای اینکه مومن برادر اوست