▂▃▅▆▇█ a █ l █ i █▇▆▅▃▂ یکشنبه 22 دی 1392 ساعت 19 و 29 دقیقه و 59 ثانیه نظرات ()
جواب:

«ای اهل ایمان! هیچ گروهی نباید------ گروه دیگری را مسخره

کنند؛ شاید آنها   بهتر از اینها باشند . ------- زنان   نباید   زنان

دیگر را مسخره کنند شاید آن ها بهتر از  این ها باشند ؛ و خود را

نکوهش    نکنید   و   با   نام   والقاب   زشت   یک  دیگر را خوانید

که   بعد   از ایمان   نام فسق بسیار   زشت  است؛ و کسانی

که     تو      به      نکنند      آن ها      ستمکار      هستند .»