تبلیغات
سخن دوست - مطالب بهمن 1392
منوی اصلی
سخن دوست
میوه دانش، با کردار نیک چیده می شود نه با گفتار نیک . [امام علی علیه السلام]