▂▃▅▆▇█ a █ l █ i █▇▆▅▃▂ دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 ساعت 21 و 17 دقیقه و 32 ثانیه نظرات ()


-پرطرفدار ترین نام در جهان که رتبه اول را به خود اختصاص داده است،نام گرامی پیامبر اسلام(ص) «محمد»می باشد.

-بر سر سازمان ملل متحد این ربا عیی نوشته شده است:

بنی آدم اعضای یکدیگرند
                        که در آفرینش زیک گوهرند
چوعضوی به درد آوردروزگار
                        دگر عضوها را نماند قرار
-51 در صد جمعیت جهان را زنان و 49 درصد آن را مردات تشکیل میدهند
-از195کشورجهان در117کشورمجازات اعدام اجرا نمی شوند.

-56درصداز افرادی که چپ دستند ،تایپیستند.


-تعدادمردهایی رامه خروپف مکنند تقریبا دوبرابر زنان هستند.

-پوست سیب 5برابر سیب ویتامین دارد.


-نسل انسان روزبهروزباهوش تر می شود.


-در کشورهند به 15 زبان رسمی و874گویش مخبلف صحبت می شود.

-مردم اندونزیبه365زبان صحت می کنند.

-زبان عربی ،زبان رسمی 20 کشور است.